Yliopistojen kolmas tehtävä jää vaille toteutusta ja tukea

Aku Heinonen, Tiina Raevaara

Tiivistelmä


Yliopistojen kolmas tehtävä, yhteiskunnallinen vuorovaikutus eli YVV, ymmärretään vajavaisesti ja sen täyttäminen jää valitettavan usein korulauseiksi yliopistojen julistuksiin. Yksittäisen tutkijan on vaikea toteuttaa tehtävää osaamisen ja kannustimien puuttuessa. YVV:n laiminlyönti voi kostautua yliopistoille resurssien pienenemisenä ja vaikutusmahdollisuuksien kaventumisena.

Avainsanat


Aku Heinonen; Tiina Raevaara; yliopistot; kolmas tehtävä; yhteiskunnallinen vuorovaikutus; tiedeviestintä; tieteen popularisointi; tiedeuutisointi; tieteen avoimuus; sananvapaus; tiedetoimittaja; tiedejournalisti

Koko teksti:

PDF
Tieteessä tapahtuu © Tieteellisten seurain valtuuskunta, Ulkoasu Heikki Kalliomaa