Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimus (vuoteen 1995 Kirjastotiede ja informatiikka) on Informaatiotutkimuksen yhdistyksen kustantama tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1981 alkaen. Avoimeen verkkojulkaisemiseen lehti siirtyi vuoden 2008 alusta.

ISSN 1797-9129 (Verkkojulkaisu)
ISSN 1797-9137 (Painettu julkaisu)

Ilmoitukset

 
Ei julkaistuja ilmoituksia.
 
Lisää ilmoituksia...

Vol 35, Nro 3 (2016): Informaatiotutkimuksen päivät 2016

Tampereella 3-4.11.2016 järjestettyjen Informaatiotutkimuksen päivien esitykset.

Sisällysluettelo

Pääkirjoitus

Informaatiotutkimuksen päivät – laajaa yhteistyötä ja jo perinne
Susanna Nykyri
PDF
1-2

Katsaukset

Kansalliskirjaston digitoitu historiallinen lehtiaineisto 1771–1910: sanatason laatu, kokoelmien käyttö ja laadun parantaminen
Kimmo Kettunen, Tuula Pääkkönen, Mika Koistinen
PDF
3-14

Informaatiotutkimuksen päivät

Knowledge sharing in organizations: language diversity and performance
Farhan Ahmad
PDF
15-16
Kiamars Baghbani, Nahla Hewidy, Riitta Hämäläinen, Anne Ojanperä
PDF
17-18
Yli 50-vuotiaiden näkemyksiä sähköisten terveydenhuoltopalveluiden sisällöstä: systemaattinen kirjallisuuskatsaus
Heidi Enwald, Helena Känsäkoski, Kristina Eriksson-Backa, Noora Hirvonen, Isto Huvila
PDF
19-21
Ari Haasio
PDF
22-23
J. Tuomas Harviainen
PDF
24-25
Nuorten terveyden uuslukutaidot: auktoriteettien rakentuminen ja tiedon tuottaminen sosiaalisessa mediassa
Anna-Maija Huhta
PDF
26-28
Tietojohtaminen, tiedon luominen ja vuorovaikutus: Usean tapauksen tutkimus uusiutuvien energiamarkkinoiden T&K-hankkeessa
Maija-Leena Huotari, Kaisa Ikonen, Kaisu Innanen, Anna Suorsa
PDF
29-32
Kognitiivinen auktoriteetti nuorten arkielämän terveystietoon liittyvissä ympäristöissä
Maija-Leena Huotari, Leena Palmgren-Neuvonen, Sari Räisänen, Anna-Maija Huhta, Noora Hirvonen
PDF
33-35
How to evaluate the interdisciplinary value of publications across business disciplines?
Timo Korkeamäki, Jukka Sihvonen, Sami Vähämaa
PDF
36-38
Suomalaisten opiskelijoiden näkemykset painetuista ja elektronisista oppimateriaaleista
Terttu Kortelainen
PDF
39-40
Kirjastotyöhön liittyvän kommunikaation käsitteelliset taustaoletukset: profession ja sen tulevaisuuden tarkastelua
Juha Kämäräinen, Jarmo Saarti
PDF
41
Information and knowledge processes as a knowledge management framework in health care: towards shared decision making
Helena Känsäkoski
PDF
42-44
Tutkimusdata-palvelut eurooppalaisissa yliopistokirjastoissa
Elina Late, Sanna Talja
PDF
45-47
Digital historical materials for academics, educators, hobbyists, creatives and browsers: the visitors evaluate digi.kansalliskirjasto.fi
Inés Matres
PDF
48-49
Digi.kansalliskirjasto.fi information source and tool for academic research
Inés Matres
PDF
50-51
Knowledge management in a higher education institution – Case Oulu UAS
Terhi Mustakangas
PDF
52-53
Tutkijan motivoinnista avoimen tieteen käytäntöihin altmetriikan avulla
Mikko Ojanen, Susanna Nykyri
PDF
54-56
Tutkimusdatan määrittelyn ja aineistonhallinnan ongelmat ihmistieteissä
Mikko Ojanen
PDF
57-58
Tietoarkiston arkistointiprosessi antaa tutkimusaineistoille lisäarvoa
Annaleena Okuloff
PDF
59-60
Tutkimusaineistoihin viittaaminen, pysyvät tunnisteet ja linkittäminen
Jessica Parland-von Essen
PDF
61-62
Avoin tiede osaksi yliopiston arkipäivää: case Turun yliopisto
Mikko Pennanen, Päivi Kanerva
PDF
63-64
Aira Pohjanen
PDF
65-66
Historiallisten digitoitujen sanoma- ja aikakauslehtien avaaminen avoimena datana tutkijoille
Tuula Pääkkönen, Jukka Kervinen
PDF
67-68
Digitaalisten kirjastopalveluiden saavutettavuus
Markus Rahkola
PDF
69-70
Project MILDRED: Charting Ground for Research Data Management Services at University of Helsinki
Anna Salmi, Mari Elisa Kuusniemi
PDF
71-72
Informaatioalan ammattilaisen roolin muutos metadatan tuotannossa, case Kansallisen audiovisuaalisen instituutin radio- ja tv-tietokanta Ritva
Eeva Savolainen
PDF
73-75
Kirjastopolitiikka ja mahdollisia käsityksiämme kirjastosta
Vesa Suominen
PDF
76-77
Infodemiology: insights into health information seeking
Jonas Tana
PDF
78-79
Yleinen kirjastolaitos Suomessa: instituutio ja sen tulevaisuuskuvat
Pirjo Tuomi, Jarmo Saarti
PDF
80-81
Kirjasto vinkkaa ja suosittelee verkossa 24/7: suosittelusivut PIKI-verkkokirjastossa
Leila Virta
PDF
82-84
Knowledge Management from a Big Data Perspective
Ming Zhan, Cecilia Fredriksson, Gunilla Widén
PDF
85-86