AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia

AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia on avoin verkkojulkaisu, jossa julkaistaan teemajulkaisuja. Niiden artikkelit ovat käyneet läpi vastaavan vertaisarvioinnin kuin AFinLAn vuosikirjassa julkaistavat artikkelit.

AFinLA-e on 29.2.2016 alkaen ottanut käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja (ks. http://www.tsv.fi/tunnus). Tunnus merkitään myöntöpäivämäärän jälkeen julkaistuihin kokoomateoksiin sekä niihin sisältyviin artikkeleihin. Muutos ei vaikuta aiempiin julkaisuihin; ne on vertaisarvioitu samoja kriteerejä ja periaatteita noudattaen.ISSN 1798-7822


Nro 8 (2015): Kieli koulutuksen resurssina: vieraalla ja toisella kielellä oppimisen ja opetuksen näkökulmia


Kieli koulutuksen resurssina: vieraalla ja toisella kielellä oppimisen ja opetuksen näkökulmia