Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti on monitieteinen, vertaisarviointia käyttävä kotimainen foorumi yhteiskunnallisesti virittyneelle terveystutkimukselle. Se julkaisee empiirisiä, teoreettisia ja metodisia alkuperäisartikkeleita, tieteellisiä katsauksia ja tutkijapuheenvuoroja sekä muita kirjoituksia suomen ja ruotsin kielellä. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti on 18.8.2016 alkaen ottanut käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja (ks. http://www.tsv.fi/tunnus). Tunnus merkitään myöntöpäivämäärän jälkeen julkaistuihin vertaisarvioituihin artikkeleihin. Muutos ei vaikuta aiempiin julkaisuihin; ne on vertaisarvioitu samoja kriteerejä ja periaatteita noudattaen.


Lehden kotisivun kuva

Julkaisija:
Sosiaalilääketieteen yhdistys ry
Socialmedicinska föreningen rf

Päätoimittaja:
Sari Räisänen
editor[@]socialmedicine.fi

Toimitussihteeri
Suvi Määttä
toimitussihteeri[@]socialmedicine.fi

Toimituksen jäsenet:
Maijaliisa Erkkola, Helsingin yliopisto
Sari Fröjd, Tampereen yliopisto
Maija Hupli, Turun Yliopisto
Seppo Koskinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Riikka Lämsä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kristiina Manderbacka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Ilkka Pietilä, Tampereen yliopisto
Sakari Suominen, Turun yliopisto

Toimitusneuvosto:
Anssi Auvinen, Heikki Hiilamo, Ilmo Keskimäki, Leena Koivusilta, Simo Kokko, Pekka Louhiala, Esa Läärä, Sami Pirkola, Ossi Rahkonen, Arja Rimpelä, Eva Roos, Sirkka Sinkkonen, Päivi Topo

Ilmoitukset

 
Ei julkaistuja ilmoituksia.
 
Lisää ilmoituksia...