Tieteelliset verkkolehdet


AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia

AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia on avoin verkkojulkaisusarja, jossa julkaistaan Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) syysymposiumissa pidettyihin esitelmiin perustuvia artikkeleita, jotka ovat käyneet läpi vastaavan vertaisarvioinnin kuin painetussa vuosikirjassa julkaistavat artikkelit, tai muita alaa käsitteleviä vertaisarvioituja julkaisuja.

ISSN 1798-7822

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Agricultural and Food Science

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Sivun ylätunnisteen logo

AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita

Auraica on kerran vuodessa ilmestyvä tieteellinen verkkolehti, jossa julkaistaan oppihistoriallisia lähinnnä Turun Akatemian aikaan ja H. G. Porthaniin liittyviä tutkimuksia. Julkaisija Porthan-Seura ry.

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Entomologica Fennica

Entomologica Fennica is a journal publishing original research reports and reviews on all aspects of insects and other terrestrial arthropods in the Palaearctic region.

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Fennia

FENNIA is an international peer-review journal dedicated to all fields of geography. It publishes papers of high scholarly merit in two categories: Original Papers and Review Articles.

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Finnish Journal of eHealth and eWelfare

Finnish Journal of eHealth and eWelfare (FinJeHeW), terveys- ja sosiaalialan sähköisen tiedonhallinnan erikoislehti

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Finnish Yearbook of Population Research

is a peer reviewed, open access journal published by the Population Research Institute of the Family Federation of Finland (Väestöliitto) in collaboration with with The Finnish Demographic Society and The Institute of Migration. The Yearbook, published since 1946, deals with a wide range of global demographic issues as well as current population trends in Finland, Scandinavia, the Baltic countries, and other parts of Europe. Updated population data on Finland and bibliography of Finnish population research are also regularly included in the journal.

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimus (vuoteen 1995 Kirjastotiede ja informatiikka) on Informaatiotutkimuksen yhdistyksen kustantama tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1981 alkaen. Avoimeen verkkojulkaisemiseen lehti siirtyi vuoden 2008 alusta.

ISSN 1797-9129 (Verkkojulkaisu)
ISSN 1797-9137 (Painettu julkaisu)

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Iskos

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Journal of Military Studies

Journal of Military Studies (JMS) is an international peer-reviewed multidiscipline publication of selected Military Sciences. 

Publishers:
Finnish National Defense University
Finnish Society of Military Sciences

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Nordic journal of surveying and real estate research

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Sivun ylätunnisteen logo

Puhe ja kieli

PÄÄTOIMITTAJA: Soile Loukusa

TOIMITTAJAT:  Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Lea Nieminen, Leila Kääntä ja Tommi Nieminen

TOIMITUSSIHTEERI: Anna-Kaisa Tolonen

Puheen ja kielen tutkimuksen referee-käytänteinen aikakauslehti, PUHE JA KIELI / TAL OCH SPRÅK, julkaisee tutkimusta kielen, puheen, äänen, viestinnän ja vuorovaikutuksen aloilta. Lehti julkaisee pääasiassa tieteellisiä artikkeleita, kirja-arvosteluja, väitöslektioita ja Puraistaan kieltä -kolumnia. Samalla se toimii Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen tiedotuslehtenä.

Puhe ja kieli ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sen julkaisukielet ovat suomi ja ruotsi.

Puhe ja kieli -lehden numerot julkaistaan paperilehden lisäksi OJS-järjestelmässä, josta lehden artikkelit, kolumnit ja kirja-arviot ovat  vapaasti ladattavissa.

***

Uudet artikkelikäsikirjoitukset lähetetään toimituksen sähköpostiin: toimitus (at) puhejakieli.fi. Ks. tarkemmat ohjeet kirjoittajalle tästä.

Kirja-arviot lähetetään osoitteeseen: leila.a.kaanta (at) jyu.fi

Kolumnit lähetetään osoitteeseen: tommi.nieminen (at) uef.fi

Lektiot lähetetään osoitteeseen: lea.s.m.nieminen (at) jyu.fi

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Signum

Signum on Suomen tieteellisen kirjastoseuran jäsenlehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1968 alkaen.

Signum is a journal published by the Finnish Research Library Association 6 times in a year.

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti on monitieteinen, vertaisarviointia käyttävä kotimainen foorumi yhteiskunnallisesti virittyneelle terveystutkimukselle. Se julkaisee empiirisiä, teoreettisia ja metodisia alkuperäisartikkeleita, tieteellisiä katsauksia ja tutkijapuheenvuoroja sekä muita kirjoituksia suomen ja ruotsin kielellä. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Studia Celtica Fennica

Suomen keltologisen seuran vuosikirja

Årsbok för Finlands keltologiska sällskap

Yearbook of the Finnish Society for Celtic Studies

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Studia Orientalia Electronica

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Temenos

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Sivun ylätunnisteen logo

Tiede ja ase

Suomen Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Tieteessä tapahtuu

Foorumi ajankohtaisille ja yleistajuisille tiedeartikkeleille ja keskustelulle. Julkaisija Tieteellisten seurain valtuuskunta

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Turun Historiallinen Arkisto

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Virittäjä 4/2014

Virittäjä

Virittäjä on suomen kielen ja sen opetuksen tutkimusta esittelevä tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee artikkelien lisäksi myös alaa koskevia esseitä, katsauksia, havaintoja ja kirja-arvosteluja sekä keskustelupuheenvuoroja. Virittäjä on perustettu vuonna 1897, ja se ilmestyy neljästi vuodessa.

Lehti on vapaasti luettavissa 12 kuukauden kuluttua numeron julkaisemisesta (numerosta 1/2002 alkaen). Jäsentilaajat voivat rekisteröityä verkkolehden lukijoiksi, jolloin lehden sisältö on avoinna heti ilmestymisestä alkaen. Rekisteröitymisessä käytetään Virittäjän omaa sähköistä lomaketta, ks. tilaukset.

Lehti on siirtymässä käyttämään OJS-julkaisujärjestelmää. Toistaiseksi osa aineistosta on edelleen vanhoilla verkkosivuilla osoitteessa http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/.

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy